Naše Obec

Petice: Jak a Proč?

Petice může být silným nástrojem pro občany, kteří chtějí vyjádřit svůj názor a pomoci tak zastupitelstvu obce v rozhodování. V poslední době se také stává stále populárnějším způsobem, jak sdělit názor větší skupiny lidí a upozornit na důležité otázky. Jednou z takových petičních akcí je i petice, která se týká situace ohledně ČS Tank ONO na obchvat. Mnoho lidí má však nejasné informace o tom, o co vlastně jde a co by ideální situace měla být. Proto jsme se rozhodli napsat tento článek, který vám poskytne přesné a podrobné informace o petici a ideálním napojení ČS Tank ONO.

Níže si můžete přečíst hlavní část petice, kterou podepsalo 206 lidí ve dvou dnech. Z velké části těch, kterých se situace přímo týká – těch kteří žijí na I/38. Bohužel nebylo v našich silách obejít větší část obce, přeci jen máme své povinnosti.

Znění hlavní části petice:

My, obyvatelé Obce, nesouhlasíme s průjezdem vozidel s hmotností nad 3,5 tuny Obcí, mimo vozidel obsluhy a zásobování.

Vzhledem k tomu, že doprava mimo Obec je řešena nově vystaveným obchvatem Obce na silnici I/38 (dále jen „Obchvat“), žádáme o následující:

 1. uzavření komunikace, vedoucí z Obce k benzinové stanici Tank ONO, s.r.o. za prodejnou Nakoplast;
 2. umístění silniční značky značící „zákaz vjezdu“ vozidel s hmotností nad 3,5 tuny mimo vozidel obsluhy a zásobování před vjezdem do Obce.

Výše zmíněné požadujeme, jakmile dojde k převedení pozemní komunikace spojující obchvat s komunikací, vedoucí k benzínové stanici Tank ONO, s.r.o., do vlastnictví Obce. 

Důvody nesouhlasu:

 1. průjezd vozidel s hmotností nad 3,5 tuny narušuje klid obyvatel a způsobuje poškozování pozemních komunikací vedoucích centrem obce;
 2. nedodržování dopravních předpisů řidiči projíždějících vozidel;
 3. zvýšené nebezpečí ohrožení života obyvatel, vzhledem k poloze vlakové a autobusové zastávky chybějící zóny pro chodce okolo pozemní komunikace vedoucí Obcí.

Petice má tedy dvě hlavní části – zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny do obce a přerušení komunikace vedoucí z obce před ČS Tank ONO.

Na přehledové mapě si můžete prohlédnout, kde by k přerušení komunikace mělo dojít. Žádným způsobem nebude omezen pohyb místních občanů po Církvici s vyjímkou těch, kteří se z obce budou chtít dostat na čerpací stanici. Ti budou muset najet o několik stovek metrů více a na čerpací stanici se dostat z obchvatu. Nadruhou stranu tento návrh pomůže snížení dopravě v celé obci, protože v tuto chvíli průjezd obcí používá část aut, které jedou z Pardubic a plánují si na Tank ONO natankovat.

Návrh na zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny také nikoho z obce, včetně podnikatelů neomezí. Tato auta, která do obce jedou kvůli nakládce/vykládce jsou vedena jako zásobování a samozřejmě do obce zajíždět normálně mohou.

<strong>Petice: Jak a Proč?</strong>
Vyznačení navrhované uzavírky a zákazu vjezdu do obce nad 3,5 tuny

Ani pro čerpací stanici se nic nezmění, té zůstane napojení z obchvatu v jednom směru – stejně tak jako tomu bylo předtím. Komplikaci do celé situaci nyní vnáší vyjádření majitele čerpací stanice Tank ONO – Ing. Jířího Ondry, které máme k dispozici v originále a níže přinášíme přepis odpovědí na položené otázky:

 • Je pravda, že investorem sjezdu z obchvatu k vaší čerpací stanici má být vaše společnost?
 • p. Ondra: Investorem nejsme a ani to není naše silnice, to je veřejná komunikace.

 • Pokud ano, v jaké fázi je příprava – už je hotový projekt, případně zažádáno na příslušných úřadech? Kdy začne výstavba a kdy bude hotovo?
 • p.Ondra: O projektu nic nevíme.

 • Jak by vaše společnost reagovala na zřízení zákazu vjezdu nákladních vozidel do obce a tím na znemožnění vjezdu těchto vozidel k vaší stanici?
 • p.Ondra: To jde úplně mimo nás, jsou to veřejné komunikace, které někdo schválil a postavil.Naše čerpací stanice je mimo obec. Když to zavřou pro nákladní vozidla, i kdyžnevím z jakého důvodu, tak tam nebudou jezdit, my nic dělat nebudeme.

Originál konverzace jsme předložili i zastupitelstvu obce, které slíbilo, že celou situaci objasní po společné schůzce ŘSD a Tank ONO, kterou inicioval pan starosta Jiří Volenec. Termín konání je přibližně v půlce března.

Věřím, že nyní je situace kolem petice a čerpací stanice o něco jasnější. Ono vlastně nejde o nic jiného než se držet původního projektu, který nám byl zaslán v půlce roku 2022 a který znázorňuje, že komunikace bude před Tank ONO přerušena – přesně tak jak nyní požadujeme. Na veřejném zastupitelstvu obce jsme vyslechli Vaše argumenty, proč by napojení z obce mělo zůstat – jeden z nich byl, že při výjezdu z čerpací stanice pak vozidla budou muset zpět do obce jezdit přes Nové Dvory – dle vyjádření dopravního inspektorátu v Kutné Hoře, kde jsme byli na konzultaci, není možné z důvodu bezpečnosti a vzniku nebezpečné křižovatky před Tank ONO zachovat obousměrný provoz, takže to staré napojení by opravdu sloužilo jen k ušetření pár stovek metrů…

3 komentáře: „<strong>Petice: Jak a Proč?</strong>

 • Dokdy bude stát to porouchané Porsche v parku a proč s tím obec nic nedělá?
  Děkujeme

  Reagovat
  • Dobrý den, obrátil jste se již s tímto dotazem na obecní úřad?
   Děkuji

   Reagovat
 • Our premium databases for XRumer and GSA Search Engine Ranker are just what you need!
  What do our databases include?
  • Active links: Get access to constantly updated lists of active links from profiles, posts, forums, guestbooks, blogs, and more. No more wasting time on dead links!
  • Verified and identified links: Our premium databases for GSA Search Engine Ranker include verified and identified links, categorized by search engines. This means you get the highest quality links that will help you rank higher.
  • Monthly updates: All of our databases are updated monthly to ensure you have the most fresh and effective links.

  Choose the right option for you:
  • XRumer premium database:
  o Premium database with free updates: $119
  o Premium database without updates: $38

  • Fresh XRumer Database:
  o Fresh database with free updates: $94
  o Fresh database without updates: $25

  • GSA Search Engine Ranker Verified Links:
  o GSA Search Engine Ranker activation key: $65 (includes database)
  o Fresh database with free updates: $119
  o Fresh database without updates: $38

  Don’t waste time on outdated or inactive links. Invest in our premium databases and start seeing results today!
  Order now!
  P.S. By purchasing GSA Search Engine Ranker from us, you get a high-quality product at a competitive price. Save your resources and start improving your SEO rankings today!
  To contact us, write to telegram https://t.me/DropDeadStudio promocode „DD50%“

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *