Naše Obec

Veřejné AED pro ZŠ Církvice: Projekt, který zachraňuje životy

*** Na projektu AED do školy se aktuálně finančně podílí: Firma Zenloop s.r.o. a TopolWater, s.r.o.. Děkujeme!!! 💕 Připojit se a celý projekt podpořit může i Vaše firma. Kontaktujte nás na info@procirkvice.cz.

V době, kdy každý hlasitě mluví o pokroku a inovacích, jsme v našem spolku ProCírkvice vzali tuto výzvu vážně a zaměřili se na projekt, který má skutečný dopad na naše životy – umístění veřejně přístupného automatizovaného externího defibrilátoru (AED) do Základní školy v Církvici. Tento projekt je víc než jen přidání nového zařízení do školy; je to krok k zajištění bezpečnosti a zdraví v naší obci

Proč je AED v naší škole tak důležité?

Základním kamenem tohoto projektu je ochrana životů. V případě srdeční zástavy může rychlá reakce znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Přítomnost AED přímo ve školním areálu zajistí, že pomoc bude okamžitě k dispozici. Navíc, začleněním AED do školního prostředí posilujeme zdravotní vzdělávání žáků, kteří se naučí, jak v nouzových situacích reagovat, a získají důležité dovednosti první pomoci.

Jaký přínos má tento projekt pro celou obec?

Přítomnost AED zvyšuje celkovou bezpečnost nejen ve škole, ale v celém okolí. Občané obce mohou mít větší jistotu, že v případě nouze je pomoc blízko. Doba příjezdu integrovaného záchranného systému (IZS) do naší obce může být proměnlivá a ovlivněná aktuální dopravní situací. Mít možnost využít defibrilátor, který je dostupný v rámci několika desítek metrů, může být klíčové pro účinné poskytnutí první pomoci a může výrazně ovlivnit její výsledek.

Jak se na projektu podílejí žáci?

Zapojení žáků do projektu má obrovský význam. Děti nejenže budou pomáhat s „vyzdobením“ stěny první pomoci, čímž se tento prostor pro ně stává více přívětivým a srozumitelným, ale také se budou aktivně účastnit vzdělávacích programů a školení, které budeme organizovat ve spolupráci s Policií ČR. Tyto aktivity posilí jejich zodpovědnost, sebevědomí a připravenost čelit různým životním situacím.

Umístění AED do základní školy v Církvici představuje mnohem více než jen zařazení nového technologického přístroje do naší vybavenosti. Je to investice do nejvyšší hodnoty, kterou máme – do životů nás všech. Skrze tento krok projevujeme nejen zodpovědnost za zdraví a bezpečnost naší komunity, ale rovněž klademe základ pro vzdělávání a připravenost naší mládeže. Děti, které se učí o významu a použití AED, rostou v informované, sebevědomé a proaktivní občany, kteří jsou připraveni pomáhat a chránit životy ve svém okolí.

O termínu předání AED naší škole budeme informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *